Rekuperacja

Istotą rekuperacji jest wymiana oraz filtracja powietrza połączona z odzyskiem ciepła. Dzięki temu systemowi, powietrze może być wykorzystane po raz kolejny, co doprowadza w efekcie do minimalizacji kosztów związanych ze ogrzewaniem budynku. Dlaczego? Ponieważ z powietrza możemy uzyskać nawet małe ilości ciepła, dzięki którym ogrzejemy wnętrze naszego domu. Jak? Nawiewane do środka powietrze w pierwszej kolejności przechodzi przez zamontowany rekuperator. W nim dochodzi do ogrzania nowego powietrza tym, które jest z domu wydalane. Dzięki temu, odzyskiwanie ciepła, czyli inaczej rekuperacja, może się zwiększyć nawet do 91%, co jest z pewnością wynikiem zadowalającym. Choć możemy osiągnąć nawet więcej procent, jednak dużo zależy od tego, jaki system i rodzaj wymiennika wybierzemy. Jest to świetne rozwiązanie przede wszystkim dla tych, którzy na uwadze mają ekonomiczne, a przy tym również ekologiczne rozwiązania w nowoczesnym budownictwie oraz dla których ważne jest zdrowie, ponieważ dzięki prawidłowej rekuperacji cały czas oddychamy świeżym powietrzem, pozbawionym bakterii, drobnoustrojów czy też grzybów, co jest szczególnie ważne dla alergików.

Dzięki profesjonalnej rekuperacji możemy wybudować dom pasywny, czyli taki, który będzie wykazywał zadowalający dla użytkownika budynku poziom energooszczędności. Dom taki ogrzewany jest przede wszystkim za pomocą energii, która wytwarzana jest przez wszelkiego rodzaju urządzenia elektroniczne, działające na pełnych obrotach w naszym domu, a nawet przez ludzkie oddechy. Należy pamiętać, że tylko dobry, nowoczesny rekuperator pozwoli nam na uzyskać wysoki poziom odzysku ciepła i w taki na pewno warto zainwestować. Rekuperatory, które prezentujemy w naszej ofercie charakteryzują się posiadaniem najwyższej jakości wymienników ciepła oraz filtrów, które zapewnią najlepszą wydajność systemu wentylacji. Efektywna i satysfakcjonująca rekuperacja jest możliwa tylko wtedy, kiedy zaopatrzeni będziemy w najnowsze, przygotowane z należytą dokładnością, przy pomocy najnowocześniejszych technologii urządzenia, czyli rekuperatory oraz co bardzo ważne również gruntowe wymienniki ciepła. Budowanie domów energooszczędnych wymaga od nas stosowania narzędzi, systemów i urządzeń tylko z górnej półki, jeśli komfortowym i ekologicznym mieszkaniem chcemy się cieszyć przez długie lata.

PROVENT-GEO – Gruntowy wymiennik ciepła


Istota GEO-SYSTEM’u

System, w jaki jest wyposażony gruntowy wymiennik ciepła, to technologia, dzięki której możliwe jest zapewnienie najwyższego komfortu przy jednocześnie znikomych kosztach eksploatacji. Długoletnie badania, jakie realizowała firma PRO-VENT z Opola, zaowocowały powstaniem GEO-SYSTEM’u , czyli instalacji, na który składa się zarówno bezprzeponowy GWC PRO-VENT GEO oraz centrala wentylacyjna z odzyskiem ciepła (MISTRAL GEO), która dobierana jest indywidualnie do potrzeb budynku – na podstawie odpowiednio obliczonej kubatury. Instalację wentylacyjną powinno się zaprojektować mając na uwadze konstrukcję budynku, zapotrzebowanie na chłód, jego bezwładność cieplną oraz wydajność wentylacji, głównie w okresie letnim.Specyfika systemu PROVENT-GEO


Dzięki temu systemowi między innymi:

- znacznie redukujemy straty ciepła zimą – odzyskujemy ciepło nawet w 96%;

- powietrze, które dostaje się do budynku jest naturalnie nawilżane;

- w okresie letnim odczuwa się komfortowy chłód;

- stężenie mikroorganizmów w powietrzu ulega znacznemu obniżeniu, co zostało potwierdzone przeprowadzonymi i opracowanymi później badaniami przez Polski Zakład Higieny;

- cicha, w niczym nie przeszkadzająca domownikom praca systemu;

- niskie koszty eksploatacji – wystarczy jedynie wymiana filtrów powietrza, które znajdują się w kasetach filtracyjnych we wnętrzu jednostki wentylacyjnej oraz na terenowej czerpni powietrza zlokalizowanej w obrębie działki (koszt wszystkich filtrów na jedną wymianę dla budynku o powierzchni 200m2 to około 30 zł).


Działanie wymiennika PRO-VENT GEO


Innowacyjne rozwiązanie, wyróżniające i odróżniające się jednocześnie od wymienników żwirowych to płytowy gruntowy wymiennik ciepła PRO-VENT GEO, który w tym miejscu przedstawimy. Klasyfikuje się on w grupie wymienników bezprzeponowych, czyli takich, gdzie powietrze, które przepływa przez wymiennik ma bezpośredni kontakt z gruntem. Nowoczesna i specyficzna budowa systemu PRO-VENT GEO jest gwarancją imponującej wydajności systemu wentylacji, co jest bardzo istotnym elementem budynku energooszczędnego. W zimie powietrze podgrzewa się, zaś latem jest ochładzane.

Jeśli chodzi o funkcjonowanie systemu PRO-VENT GEO to w początkowej fazie zewnętrzne powietrze pobierane jest przez terenową czerpnię do kolektora gruntowego wymiennika ciepła, który z kolei wyposażony jest we wkład antybakteryjny. Powietrze w następnej kolejności przepływa przez poziomo założone rzędy płyt, zaś później jest transportowane do centrali wentylacyjnej. Potem, w zależności od temperatury która panuje na zewnątrz, powietrze, które przepływa przez wymiennik jest schładzane lub wstępnie podgrzewane. Pomiar temperatury na zewnątrz dokonywany jest poprzez zamontowanie czujnika temperatury zewnętrznej.

Do zalet systemu PRO-VENT GEO należy zaliczyć to, że istnieje możliwość nie tylko ingerencji w temperaturę powietrza kierowanego wprost do budynku, lecz również w jego parametry, czyli wilgotność. W zimie, kiedy powietrze jest z reguły suche, dzięki systemowi zostaje odpowiednio nawilżone. W lecie, czyli w okresie większej wilgotności powietrza, wymiennik umożliwia obniżenie poziomu wilgotności tak, aby nie odczuwać duszności.

AWADUKT THERMO - REHAU - Gruntowy powietrzny wymiennik ciepła


Gruntowy wymiennik ciepła firmy REHAU to nowoczesny wymiennik, w którym wykorzystuje się zaawansowane technologie pozwalające na wykorzystanie odpowiednich właściwości gruntu do składowania energii w formie ciepła. Możliwe jest to dzięki zastosowaniu złożonego systemu rur, które ułożone są poziomo. Firma REHAU stała się pionierem produkującym gruntowe wymienniki ciepła, wykorzystując właśnie tę wiedzę wzbogacając swoje rozwiązania o nowatorskie technologie jak np. antybakteryjne powłoki wewnętrzne. Jeżeli połączymy taki gruntowy wymiennik ciepła razem z urządzeniami wentylacyjnymi, które służą do odzyskiwania ciepła, czyli z rekuperatorami, to przede wszystkim obniżymy koszty związane z ogrzewaniem budynku oraz będziemy mogli się cieszyć dobrym jakościowo powietrzem – świeżym i czystym.


Dlaczego warto zainwestować w gruntowy wymiennik ciepła AWADUKT THERMO?


Przede wszystkim:

- jakość dostającego się do wnętrza budynku powietrza ulega znacznej poprawie;

- znacznie obniżamy koszty ogrzewania wnętrza budynku;

- usuwamy z powietrza bakterie, grzyby, wszelkiego rodzaju drobnoustroje;

- powietrze dostające się do pomieszczenia w lecie ulega ochłodzeniu;

- powietrze nawiewane do pomieszczenia zimą ogrzewa się;

- nie ma konieczności montowania dodatkowego systemu antyoblodzeniowego (brak konieczności stosowania wstępnych nagrzewnic powietrza);

- gruntowy wymiennik ciepła można montować nawet mimo wysokiego poziomu wód


Jak dokładnie działa wymiennik ciepła AWADUKT THERMO?


Tutaj postaramy się odpowiedzieć na pytanie, na jakich ogólnych regułach opiera się działanie specjalnego systemu opisywanego już gruntowego wymiennika wymiennika ciepła. Całość opiera się w dużej mierze na wykorzystywaniu niezmiennej temperatury w gruncie, która standardowo na głębokości około 1,6 metra wynosi 8°C. Co się dzieje potem? Powietrze, które pobierane jest przez czerpnię terenową, przepływa przez system rur ułożonych poziomo, dzięki czemu powietrze nawiewane do budynku w okresie zimowym zostaje nagrzane. Odwrotnie jest w okresie letnim. Wtedy, powietrze, które dostaje się do budynku ulega ochłodzeniu. Dzięki zaawansowanej technologii system podwyższa temperaturę powietrza w zimie nawet o 20K, a latem obniża ją nawet o 12K. Jeśli jesteśmy wyposażeni w system GWC to nie musimy martwić się ani tracić dodatkowych kosztów, związanych z montowaniem nagrzewnicy elektrycznej lub też innego systemu antyoblodzeniowego.